Takringen i Norr

Garantier

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt tak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande.

Taket ska skydda stora värden under många år och det gör valet av material mycket viktigt.

Tätskiktsgarantier i Norden AB har tillsammans med försäkringsbolaget Zürich arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får sammanlagt 15 års skydd. Förutsättningen är att du anlitar en entreprenör som är medlem i Takentreprenörerna inom Byggentreprenörerna och ansluten till Tätskiktsgarantier.

Vi garanterar att arbetet utföres av utbildad personal och att allt material kommer från godkänd leverantör. Garantin täcker materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.

Icopal Fullgörandegaranti

Med Fullgörandegarantin erbjuder Icopal en total trygghet för beställaren. Genom Fullgörandegarantin tar Icopal över det fulla ansvaret för att beställaren verkligen får precis det som beställts – utan kostnadshöjningar och med fullständiga garantier.

Går entreprenören i konkurs träder Icopal in som part och fullgör entreprenaden enligt upprättat kontrakt.

Beställaren har en 100% Icopal-garanti istället för en traditionell bankgaranti på 10%. För beställaren innebär det att han kan kombinera de fördelar som ligger i en uppgörelse med en lokal entreprenör och den trygghet som ligger i att ha Europas största tillverkare av tätskikt som garant för entreprenadavtalet.