Takringen i Norr

Samarbetspartners

icopalIcopal är Europas största tillverkare av tätskikt. Över 100 miljoner kvadratmeter per år produceras i Europa och USA. Det har skapat utrymme för unika forsknings- och utvecklingsresurser. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och har miljödeklarerade produkter som användes i väl beprövade systemlösningar. För oss är det viktigt att du som skall lägga nytt tak, eller renovera ditt gamla, kan känna trygghet och veta att du får material, utförande och garantier som du kan lita på. Arbetet utföres i nära samarbete med våra auktoriserade takentreprenörer.


TIB Takentreprenörerna är branschorganisation för företag verksamma inom tätskiktsbranschen samt därmed sammanhängande verksamhet med huvudinriktning att tillgodose olika beställarkategorier tätskiktssystem med hög kvalitet. Verksamheten bedrivs från eget kansli.


Tätskiktsgarantier i Norden AB. Vår affärsidé är att skapa trygghet genom att ta ett långsiktigt ansvar för de arbeten vi genomför. Vi har tillsammans med Trygg Hansa Försäkrings AB arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får 10 års skydd.

 

 

Rockwool. Är ett av världens största producent av stenullsisolering. Koncernen har mer än 60 års erfarenhet av stenullsproduktion.


Isover_logoIsover Gullfibers huvudsakliga uppgift är att förse samhället med produkter och kunnande för god energihushållning och effektivt bullerskydd. Verksamheten kännetecknas av miljöhänsyn och kretsloppstänkande när det gäller produkternas hela livscykel. Från råvaruval, tillverkning, transport, byggande och boende till återanvändning.


SFS_INTEC_logo_-_red__greySFS Intec K-Plast AB är ett expansivt formsprutningsföretag i Strängnäs, med byggmarknaden och dess infästningsproblem som specialitet. Våra aktuella marknadsområden är främst Sverige och Västeuropa. I Norden har vi en ledande ställning inom de områden vi verkar.


plannja_logoPlannja är ett av Skandinaviens ledande byggplåtföretag och en stark partner för 2000-talets byggande. Plannjas kloka konstruktioner och teknikledande kvalitetsprodukter finns idag i såväl stora som små byggnader över hela världen.


sk_produkterSK Produkter är ett grossistföretag som säljer takprodukter till bl a takentreprenörer och byggmarknader i hela Sverige.